29.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Η ανοικτή ιστορία και οι εχθροί της» του π. Νικολάου Λουδοβίκου

17:00

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
π. Νικόλαος Λουδοβίκος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

Μια περιγραφή της παρακμής του δυτικού πολιτισμού, χωρίς να απορρίπτονται συνολικά οι αξίες της νεωτερικότητας, τα επιτεύγματα της μετανεωτερικότητας και η επιστημονικο-τεχνο-ψηφιακή επανάσταση, η οποία φαίνεται σήμερα να προσδιορίζει το μέλλον του ανθρώπου.