28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

“H μουσικοκινητική αγωγή Orff ως αφετηρία και προορισμός”

16:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ FAGOTTO

16:00-17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΒΟΣ (Περίπτερο 15)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“H μουσικοκινητική αγωγή Orff ως αφετηρία και προορισμός”

Το βιβλίο αυτό μελετά τη μουσικοκινητική αγωγή Orff και απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να τη γνωρίσει και να την αξιοποιήσει στο έργο του. Η μουσικοκινητική αγωγή Orff φέρει, εξ ορισμού, τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να επικαιροποιείται στον χρόνο και να προσαρμόζεται στον χώρο ώστε να λειτουργεί στην ιστορικότητα κάθε πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου.