26.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Γυναίκες στο κουρδικό κίνημα, μητέρες, συντρόφισσες, θεές» της Handan Çağlayan

16:00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Ανθρωπολόγος, καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ RedMarks

16:00-17:00 Αίθουσα Κόσμος (Περίπτερο 14)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Γυναίκες στο κουρδικό κίνημα, μητέρες, συντρόφισσες, θεές» της Handan Çağlayan