28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Γεννήματα» της Φωτεινής Δημοτζίκη

19:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δανιήλ Παπαδανιήλ, δημοσιογράφος, Δημήτριος Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), συγγραφέας, Παύλος Τριανταφυλλίδης, μηχανικός, ποιητής

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ:

Αικατερίνη Μαυροφρύδου, θεατροπαιδαγωγός, ηθοποιός, μέλος του συγκροτήματος STRINGLES

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΝΗΣΙΔΕΣ

19:00-20:00 Αίθουσα Βαβέλ (Εξώστης, Περίπτερο 15)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Γεννήματα» της Φωτεινής Δημοτζίκη