28.11

Φυγή – Μια ιστορία της ανθρωπότητας

11:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Andreas Kossert, Ευτυχία Βουτυρά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και συγγραφέας,
Συντονίστρια: Βασιλική Καρτσιακλή, dot2dot

 

 

11:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Περίπτερο 13)

Φυγή – Μια ιστορία της ανθρωπότητας

Ο Andreas Kossert, διακεκριμένος ειδικός στο θέμα της φυγής και του εκτοπισμού κατά τον 20ό αιώνα και συγγραφέας του μπεστ σέλερ Kalte Heimat [«Ψυχρή πατρίδα»], τοποθετεί στο καινούργιο του βιβλίο το προσφυγικό ρεύμα των αρχών του 21ου αιώνα σε ένα ευρύ ιστορικό πλαίσιο. Παρακολουθώντας πάντοτε στενά τα ατομικά πεπρωμένα και με συγκινητικό τρόπο, ο Kossert δείχνει τα υπαρξιακά βιώματα, όπως τον ξεριζωμό και την εχθρότητα, που συνοδεύουν την απώλεια της πατρίδας, αλλά και γιατί είναι τόσο δύσκολο για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους σε όλες τις εποχές να ριζώσουν –εκ νέου– στον ξένο τόπο