26.11
Συζήτηση

Εμπειρίες της δημοκρατικής Ελλάδας: μεταπολίτευση, μεσαία τάξη και δημοκρατία

19:00

Ομιλητές:

Παναγής Παναγιωτόπουλος, Νικόλας Σεβαστάκης [συζήτηση]

19:00-20:00 Αίθουσα Δ. Σολωμός (Περίπτερο 13)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εμπειρίες της δημοκρατικής Ελλάδας: μεταπολίτευση, μεσαία τάξη και δημοκρατία