28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία» (επιμ. Δήμητρας Κιζλάρη και Μαρίας Σιεχατέ)

17:00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ:

Δρ Δήμητρα Κιζλάρη, Επιμελήτρια Α’ του συλλογικού τόμου, Ανεξάρτητη Ερευνήτρια και Αξιολογήτρια στο πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δρ Μαρία Σιεχατέ, Συμβασιούχος Λέκτορας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ερευνητικό Κέντρο Cyens

Δρ Στέφανος Βαλλιανάτος, Διευθυντής Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Συντονισμός:

Δρ Δήμητρα Κιζλάρη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

17:00-18:00 Φιλολογικό Καφενείο (Περίπτερο 13)       

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία» (επιμ. Δήμητρας Κιζλάρη και Μαρίας Σιεχατέ)

Καθώς η Ελλάδα διανύει τα πρώτα της βήματα μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της προκειμένου να τοποθετηθεί στο παγκόσμιο στερέωμα υφαίνοντας ένα νέο αφήγημα για τον εαυτό της, είναι πολλές. Ιστορικά, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτιστική της κληρονομιά και προωθεί την εικόνα μιας χώρας «πολιτιστικού γίγαντα». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αναφύονται σε σχέση με την πραγματική διάσταση και έκταση της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας από την Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να εξερευνήσει τα όρια της πολιτιστικής διπλωματίας όχι μόνο ως ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά και ως πεδίο άσκησης πολιτικής.