26.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Ελληνική διάρκεια. Μορφές και θέματα των γραμμάτων και των τεχνών. Τόμος Α (1924-1952), Τόμος Β (1953-1962)» του Ηλία Βενέζη

19:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ιωάννα Ναούμ, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Μάρθα Βασιλειάδη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Χαράλαμπος Καράογλου, Ομότιμος καθηγητής φιλολογίας (ΑΠΘ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

19:00-20:00 Αίθουσα Κόσμος (Περίπτερο 14)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Ελληνική διάρκεια. Μορφές και θέματα των γραμμάτων και των τεχνών. Τόμος Α (1924-1952), Τόμος Β (1953-1962)» του Ηλία Βενέζη