27.11
Εκδήλωση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GRAPHIC NOVEL

11:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σολωμός 11:00-12:00(Περίπτερο 13)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GRAPHIC NOVEL