27.11

ΕΙΠ ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

14:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14:00-15:00 Αίθουσα Ανδρέας Κάλβος (Περίπτερο 15)

ΕΙΠ ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ