26.11
Συζήτηση

«Δικά μας ξανά»

12:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12:00-13:00 Αίθουσα Ανδρέας Κάλβος (Περίπτερο 15)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Δικά μας ξανά»