28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

Άσμα Ασμάτων – Το εβραϊκό κείμενο και οι ερμηνείες του. Ιωσήφ Βεντούρας

14:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

14:00-15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΣΜΟΣ (Περίπτερο 14)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Άσμα Ασμάτων – Το εβραϊκό κείμενο και οι ερμηνείες του. Ιωσήφ Βεντούρας