25.11
Συζήτηση

Αρχειομαρξιστές: οι άλλοι κομμουνιστές του Μεσοπολέμου

18:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ευάγγελος Χεκίμογλου, έφορος Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παλούκης, δρ. Ιστορίας, Ιστορικό Αρχείο ΟΛΘ           

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΙΝΗ

18:00-19:00 Αίθουσα Κλείτος Κύρου (Περίπτερο 15)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρχειομαρξιστές: οι άλλοι κομμουνιστές του Μεσοπολέμου