27.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Από τη μια μέρα στην άλλη μπορείς να βρεθείς εκτός. Εργασία και ταυτότητες στην Ελλάδα της “κρίσης”» των Γιώργου Κεσίσογλου, Κατερίνας Νικολοπούλου

15:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Αλέξανδρος Κιουπκιολής, καθηγητής ΑΠΘ, Δρ. Κατερίνα Νικολοπούλου, Δρ. Γιώργος Κεσίσογλου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ RedMarks

15:00-16:00 Αίθουσα Κλείτος Κύρου (Περίπτερο 15)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Από τη μια μέρα στην άλλη μπορείς να βρεθείς εκτός. Εργασία και ταυτότητες στην Ελλάδα της “κρίσης”» των Γιώργου Κεσίσογλου, Κατερίνας Νικολοπούλου