28.11
Συζήτηση

«60 χρόνια ΕΛΘ Προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα»

15:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Συντονιστής Βαγγέλης Τασιόπουλος Πρόεδρος της ΕΛΘ και τα μέλη του Δ.Σ.

15:00-16:00 Αίθουσα Δ. Σολωμός (Περίπτερο 13)         

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«60 χρόνια ΕΛΘ Προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Συντονιστής Βαγγέλης Τασιόπουλος Πρόεδρος της ΕΛΘ και τα μέλη του Δ.Σ.