26.11

1821: Προύχοντες και αγωνιστές, πορείες και μεταμορφώσεις

12:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12:00-13:00 EIΠ Αίθουσα Δ. Σολωμός (Περίπτερο 13)

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821: Προύχοντες και αγωνιστές, πορείες και μεταμορφώσεις