Το Δόντι

SHARE

Οι εκδόσεις Το Δόντι λειτουργούν από το 1998 με έδρα την Πάτρα, με περισσότερα από 150 βιβλία όλων των κατηγοριών, με έμφαση στην τοπική και προφορική ιστορία. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μας αφορά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχείων, συλλογών και μαρτυριών κάθε είδους (φωτογραφίες, έγγραφα, ντοκουμένα, βίντεο, προσωπικές αφηγήσεις) σε συνεργασία με ερευνητές, ιστορικούς και άλλους εξειδικευμένους συνεργάτες.

ADDRESS
Φιλοποίμενος 36-42
CONTACT