Πρώτη Ύλη

SHARE

Η Πρώτη ύλη εκδίδει βιβλία για μεγάλους και μικρούς αναγνώστες με κοινό παρονομαστή την επιθυμία για κάτι φρέσκο και αληθινό. Βιβλία που προσκαλούν την σκέψη να ακολουθήσει δρόμους λιγότερο περπατημένους, που ανοίγουν πόρτες και διευρύνουν ορίζοντες

ADDRESS
Aγίου Όρους 34, 104 47, Αθήνα
CONTACT www.pibooks.gr