Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

SHARE

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.
Το έργο του Ιδρύματος υλοποιείται μέσω, του Δικτύου Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, του Ιστορικού Αρχείου, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, του ερευνητικού έργου, των εκδόσεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.
Τα Θεματικά Μουσεία υποδέχονται περισσότερους από εκατό χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ απασχολούν, ως προσωπικό, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Μέσω των Μουσείων, το ΠΙΟΠ δημιουργεί ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια. Για τη δημιουργία και λειτουργία των Μουσείων, το ΠΙΟΠ συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Πολιτισμού, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, καθώς και με ευρύ δίκτυο ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.

ADDRESS
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 6 10558 ΑΘΗΝΑ
CONTACT www.piop.gr

VIDEO

Οι πετράδες της Λέσβου Ενημερωτικό βίντεο για τη νέα έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς «Οι πετράδες της Λέσβου. Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές και τοπική ιστορία (1850-1950)» του Χρήστου Χατζηλία.
Aνώνυμη Αρχιτεκτονική Ενημερωτικό βίντεο για τη νέα έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς «Aνώνυμη Αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία» του Δημήτρη Φιλιππίδη.
Χίος. Τόπος εντός Ενημερωτικό βίντεο για τη νέα έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, «Χίος. Τόπος εντός» του Στρατή Βογιατζή.