Νέα Παιδεία

SHARE

Σκοπός της Ένωσης είναι η επιστημονική έρευνα και επιμόρφωση πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική) σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.

ADDRESS
Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Aθήνα
CONTACT www.neapaideia-glossa.gr