Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη

SHARE

Η εταιρεία Εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε. ιδρύθηκε στην αρχική της μορφή το 1972 με την επωνυμία «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΠΕ». Το 1993 ιδρύθηκε ο «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε» (ΕΟΛ) με διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ». Από τις αρχές του 1994 ο Εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των εργασιών της προεκτύπωσης εντός της εταιρείας, προκειμένου να καθετοποιήσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση ενός βιβλίου.

ADDRESS
Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα
CONTACT www.livanis.gr

VIDEO

Η συγγραφέας Βασιλική Νευροκοπλή μιλάει για το βιβλίο της «Χάρτινα όνειρα»
Η συγγραφέας Χριστίνα Κανδιανοπούλου μιλάει για το βιβλίο «Όσα δεν είπαμε».