ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

SHARE
ADDRESS
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2 564621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
CONTACT www.ntng.gr